Vùng Đất Lạ (2)

Tèo đã trở lại rồi đây. Mình có có chuyến đi khoảng 3 ngày tới các làng của người Raglai tại tỉnh Ninh Thuận. Chúng…